Algemene voorwaarden

Algemene VOORWAARDEN Logo’s / Branding / Illustraties en overige op maat gemaakte illustraties en ontwerpen door DigiSmid

Schets en levertijd:
 • Voor het starten van het maken van een ontwerp wordt er een levertijd afgesproken.
 • Deze levertijd zal gehanteerd worden tenzij de illustrator door onvoorziene omstandigheden (ziekte/overlijden in familie) de afgesproken deadline niet kan halen.
 • De illustrator zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren en zoeken naar een geschikte oplossing.
 • Indien vertraging ontstaat door het niet tijdig reageren op schetsen of uitwerkingen vanuit opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever en kan er vertraging ontstaan en de deadline opschuiven.
 • Er zijn 4 schetsrondes inbegrepen in de overgekomen offerteprijs. Ondanks dat klanttevredenheid hoog aangeschreven staat is duidelijkheid hierin van groot belang.
 • Daarom is de illustrator genoodzaakt een toeslag te berekenen voor extra schetsrondes van €25,- incl. 21% btw per extra schetsronde. Het is dan ook aan te raden voor de start van de schetsfase zo goed mogelijk de wensen kenbaar te maken aan de illustrator.
 • Voor de start van de schetsfase wordt er een aanbetaling gevraagd van 25% van het offertebedrag (exclusief drukwerk kosten). De rest betaling dient ontvangen te zijn alvorens het product zonder watermerk verzonden zal worden.
Annuleringen

Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk.

Veranderingen in ontwerpen en auteursrechten
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen. De naam van de illustrator moet op passende wijze bij een publicatie vermeld worden. Het auteursrecht blijft bij de illustrator tenzij anders vooraf afgesproken.
 • Mocht de opdrachtgever de ontwerpen en illustraties voor andere, dan afgesproken doeleinden willen gebruiken, dient dit eerst schriftelijk goedgekeurd te worden door illustrator. 
 • In de meeste gevallen is er sprake van een basislicentie, dit betekent dat de opdrachtgever het ontwerp alleen voor de afgesproken uiting kan gebruiken; bijvoorbeeld poster, boek, of ansichtkaart.
 • Mocht de opdrachtgever de illustraties later nog eens willen gebruiken voor andere producten, is zij verplicht de illustrator een licentiebedrag te betalen, dit betreft een licentiepercentage van 50% van het ontwerp bedrag.
Logo/naamsvermelding

De illustrator zet op elk ontwerp klein haar logo, tenzij anders is afgesproken in overleg. Dit is niet van toepassing op branding en logo’s.

Controles
 • De illustrator is niet verantwoordelijk voor tekstfouten en spellingsfouten. De kleur van het beeldscherm kan afwijken van kleur bij de drukker. Om zeker te zijn van de juiste kleur wordt aangeraden om een drukproef te bestellen van € 15,- inclusief 21% btw en verzendkosten. (Dit zijn de 1 op 1 kosten van de drukker die doorberekend worden). 
 • De illustrator is niet aansprakelijk als de uiteindelijke kleur niet correct blijkt te zijn zonder het bestellen van een drukproef.
 • Wanneer de opdrachtgever een foto/gedichtje/tekst aanlevert, wordt er vanuit gegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en de rechten zijn betaald. Wanneer dit niet zo is, is de opdracht gever zelf aansprakelijk voor eventuele auteursrechtclaims.
Schade

De illustrator is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de producten. Echter vraagt de illustrator wel altijd contact op te nemen met haar om te zoeken naar een gepaste oplossing.

Website en annulering
 • DigiSmid streeft ernaar om haar website continue toegankelijk te houden, maar is niet aansprakelijk in geval van overmacht door technische redenen of onderhoud.
 • De klant erkent de technische beperkingen met betrekking tot het internet, voornamelijk wat betreft de raadpleging van informatie, de overdracht van bestanden en de risico’s hieraan verbonden, te kennen.
Algemeen copyright

Op alle afbeeldingen, illustraties, teksten op deze website berust copyright. Geen enkele afbeelding, foto, product, illustraties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiSmid. Het gebruiken voor eigen/andere doeleinden is niet toegestaan. Wil je graag iets delen? Vermeld dan altijd DigSmid