Privacy verklaring

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website DigiSmid.nl wordt beheerd door DigiSmid te Ruurlo. Digismid is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in deze privacyverklaring.


Onze gegevens: 

DigiSmid  | Groenloseweg 9a | 7261 AM Ruurlo | 06-22694634

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Als jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer,
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via digismid@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

DigiSmid verzameld en slaat de gegevens op voor de volgende doelen:

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 • Als jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om je van een reactie te kunnen voorzien.
 • Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Wij zetten deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Je adresgegevens zijn nodig om bepaalde goederen e/of diensten bij je af te leveren. Wij slaan deze gegevens ook op in ons CRM-systeem om een factuur te kunnen sturen.
 • Als we een huisstijl ontwikkelen, moet factuurpapier voldoen aan bepaalde wettelijke regels. Hiermee verwerken wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als BTW-nummer, KvK-nummer en bankrekeningnummer. Dit zijn tevens informatie waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, bieden we je de mogelijkheid om een account aan te maken. Wij hebben bepaalde gegevens nodig om de bestelling bij je af te leveren: adresgegevens, emailadres en evt bankrekeningnummer.
 • Bij sommige persoonlijke illustraties zullen we gebruik maken van een foto; deze foto zal na de wettelijke bewaartermijn verwijderd worden, tenzij anders overeengekomen. 
 • Bij het instellen van sommige beveiligingstechnieken voor de website is het IP-adres van de opdrachtgever nodig, zodat deze zelf de website kan onderhouden.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

DigiSmid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

DigiSmid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • IP-adres > wordt direct verwijderd zodra de website is opgeleverd met deze strengere vorm van beveiliging.
 • Nieuwsbrief (mailadres)  > je kunt jezelf direct uitschrijven via een link onderin elke nieuwsbrief of neem contact op via digismid@outlook.com
 • Aanbiedingen / offertes > 7 jaar
 • Sollicitatie-brieven incl CV: 4 weken
 • De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

DigiSmid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het inschakelen van een copywriter, vertaalbureau of hostingpartij. Dit geldt alleen na overleg én in overeenstemming met de klant.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

DigiSmid design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DigiSmid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden (denk hierbij aan Facebook, MailChimp). Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


FUNCTIONEEL

Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website.


ANALYSE

Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat u als persoon heeft gedaan op de website. Tevens worden IP-adressen geanonimiseerd via Google Analytics. 


SOCIAL MEDIA

Wij gebruiken social media cookies om het mogelijk te maken om inhoud van onze website te delen via social media. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van DigiSmid heeft daar geen invloed op. Bekijk de verklaringen van de verschillende social media kanalen.  

Let op! Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle functionaliteiten van de website gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt of dat je bepaalde pagina’s niet ziet.

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten DigiSmid. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DigiSmid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar DigiSmid@outlook.com.

Voor het uitschrijven van de nieuwsbrief kun je gebruik maken van de link die in elke nieuwsbrief wordt verzonden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DigiSmid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

DigiSmid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via DigiSmid@outlook.com